◦ Bacheloruddannelsen

  - Faginformation

  - Studiestrukturen

  - Udlandsophold

◦ Kandidatuddannelsen

◦ Brevkasse

◦ Links

◦ For studerende

◦ Kontakt

BACHELORUDANNELSEN I MOLEKYLÆR BIOMEDICIN

Biomedicin er den naturvidenskabeligt baserede del af medicinen, der bygger på molekylærbiologi og biokemi. Uddannelsen i Molekylær biomedicin er opstået som følge af de seneste årtiers hastige fremskridt inden for den eksperimentelle molekylærbiologi og kortlægningen af det humane genom og andre genomer. Mange detaljerede molekylære mekanismer bag fundamentale biologiske processer er blevet opklaret. Derved er der opnået en samlet forståelse af adskillige sider af den menneskelige biologi. Mange normale fysiologiske reaktioner kan nu forklares på molekylært niveau, og der bliver stadig større muligheder for at gennemføre præcise, molekylært baserede indgreb mod sygdomme.

Uddannelsen indeholder netop de fag, som er forudsætningen for at forstå funktionen af såvel normale organismer som patologiske tilstande på molekylære, cellulære og fysiologisk niveauer. Der lægges speciel vægt på at inddrage de nyeste teknikker og viden for at undersøge komplicerede biologiske problemstillinger.

Molekylær biomedicin er karakteriseret ved et stærkt fundament i basal Humanbiologi, et stort indhold af Molekylærbiologi og et stærk fokus på eksperimentelle færdigheder. Med denne uddannelse får du således specifikke kompetencer med sigte på forsknings- og udviklingsarbejde i grænseområdet mellem naturvidenskab og medicin. Hvis du vælger at studere Molekylær biomedicin, opnår du en integreret forståelse af den humane biologi ned til det molekylære niveau. Du får desuden et godt grundlag for selv at deltage aktivt i biomedicinsk forskning enten i et offentligt miljø eller inden for den biomedicinske industri.

Molekylær biomedicin er en ny tværfaglig uddannelse, som blev oprettet i 2004. Uddannelsen er både naturvidenskabelig og sundhedsvidenskabelig.

Tal og fakta

Antal optagne i 2006: 60
Antal studerende: 152
Kvinder: 110
Mænd: 42

Se optagelsesstatistikker for molekylær biomedicin her:
Studiestatistikker


Fagets opbygning

På bacheloruddannelsen har du obligatoriske kurser svarende til to og et halvt års studier. Der er kurser inden for basal humanbiologi, cellebiologi, medicinsk genetik, kemi, eksperimentel genetik, proteinkemi og enzymologi, molekylærbiologi, molekylær patofysiologi, komparativ anatomi og videnskabsteori. Bacheloruddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt, hvor du har mulighed for at fordybe dig i et emne inden for fagområdet. På bacheloruddannelsen er der et halvt års valgfrihed.

På de naturvidenskabelige uddannelser er studieåret opdelt i fire blokke af hver 9 uger. Før hver blok er der en vejledningsuge. I en blok følger du enten et enkelt eller to sideløbende undervisningsforløb.

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Almen Kemi I
Almen Kemi II
Biokemi
Komparativ Anatomi
Proteinkemi og Enzymologi I
Humanbiologi I
Proteinkemi og Enzymologi II
Humanbiologi II
2. år Cellebiologi I Cellebiologi II
Videnskabsteori og Etik
Molekylærbiologi I Signaltransduktion
3. år Valgfrit kursus Molekylær Patofysiologi Bachelor projekt
Valgfrit kursus
Bachelor projekt
Valgfrit kursus

I de valgfrie kurser kan du fx specialisere dig i et særligt område inden for molekylær biomedicin, eller du kan følge kurser på helt andre fag. Du kan fx følge en kursuspakke på en anden uddannelse, som gør, at du kan optages på kandidatuddannelsen i det pågældende fag. Derudover kan du vælge at tage i virksomhedspraktik eller på studieophold i udlandet.

Læs mere om de enkelte studieelementer på bacheloruddannelsen

Undervisning

På bacheloruddannelsen anvendes primært tre undervisningsformer:

  • Forelæsninger i auditorier, hvor én underviser gennemgår nyt stof. Der er i høj grad tale om envejskommunikation, fordi der ofte er 100-200 studerende i auditoriet.
  • Eksaminatorier eller regneøvelser bruges til gennemgang af stof og regning eller gennemgang af teoretiske opgaver. Dette fungerer meget som den undervisning, man kender fra gymnasiet med 15-30 studerende og en underviser i et mindre lokale.
  • Laboratorieøvelser og feltkurser er en undervisningsform, der åbner mulighed for at arbejde med teorien i praksis.

Beskæftigelse

Der er endnu ikke uddannet bachelorer eller kandidater inden for molekylær biomedicin, men det er uddannelsens sigte at kvalificere til forskningsarbejde, primært inden for bioteknologiindustrien, medicinalindustrien og sygehusvæsnet.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen i Molekylær biomedicin skal du have en gymnasiel eksamen el. lign. Desuden er der specifikke adgangskrav:

Optagelseskvotient 2006 på kvote 1: 9,5
Stand-by/tilsagn: 9,3
Specifikke adgangskrav: B-niveau i matematik, B-niveau i fysik og B-niveau i kemi.

Du kan dog søge ind med kemi på C-niveau. I så tilfælde skal du følge et suppleringskursus i august, som du skal bestå inden studiestart. Kurset afholdes af Københavns Universitet og starter omkring den 31. juli 2007. Du får yderligere information med optagelsesbrevet.

Sidst opdateret 1/6/2007. For spørgsmål til siden: kontakt webmaster på xxx@molbio.ku.dk